Consultes i suggeriments
assessoriatecnica@apabcn.cat
Tel.: 93 240 20 60 
    

 
Bon Pastor 5, 08021 Barcelona | Tel. 93 240 20 60
© Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona